Procedure aanmelding, plaatsing, inschrijving 2024-2025, leerjaar 1

De procedure voor leerjaar 1 Huizermaat 2024-2025 verloopt digitaal en in 3 stappen.

Aanmelding: U kunt uw kind digitaal aanmelden op Huizermaat via onze website vanaf maandag 25 tot en met zondag 31 maart 2024. Van de aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail.
Plaatsing: U ontvangt dinsdag 2 april na 15.00 uur per e-mail een bericht over de plaatsing. In deze mail wordt u gevraagd uw kind nu digitaal in te schrijven en aanvullende informatie te sturen naar de school. Als uit de aangeleverde onderzoeksverslagen en/of de overdracht van de basisschool blijkt dat er sprake is van een zorgvraag, kan er vertraging optreden van maximaal 6 weken waarin wij onderzoeken of wij uw kind kunnen plaatsen.
Inschrijving: U ontvangt een link van ons naar het digitale inschrijfformulier. De inschrijving is definitief wanneer de aanvullende informatie door de school is ontvangen. 

U heeft voor de aanmelding het definitieve basisschooladvies van uw kind nodig (gedigitaliseerd en goed leesbaar). 

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanmelden of heeft u vragen aan ons, neemt u dan contact op met het secretariaat van Huizermaat via info-hzm@gsf.nl of via telefoonnummer 035 528 70 21.

Toelatingsnormen 2024

Als uw kind in 2024 een schooladvies heeft van de basisschool voor één van de onderstaande klassen kunt u uw kind aanmelden.

Advies basisschool Aanmelden voor:
mavo (vmbo-t) t/m mavo/havo (vmbo-t/havo) mavo/havo-klassen
havo t/m havo/vwo havo/vwo-klassen
vwo vwo+ -/gymnasiumklassen

Groeiregulerende maatregelen (evt. loting)

Mogelijke loting vindt plaats op 2 april. Vanaf 15.00 uur wordt over de uitslag gecommuniceerd. Om drie evenwichtige pijlers in de mavo-, havo- en vwo-stroom te behouden, kan het zijn dat wij bij overaanmelding tot loting over moeten gaan.

We onderscheiden drie aanmeldcategorieën:

Categorie 1: Broertje/zusje van een leerling die momenteel op Huizermaat zit en/of kind is
                    van een medewerker van de Gooise Scholen Federatie. 

Categorie 2: Leerlingen woonachtig in Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren.

Categorie 3: Leerlingen die niet behoren tot categorie 1 en/of tot categorie 2.  

  • Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.  
  • Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst, mits er ruimte is, anders wordt er geloot.  
  • Leerlingen uit categorie 3 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1 en 2, nog plaatsen beschikbaar zijn. Deze plaatsen worden op basis van loting toegekend. 

NB Eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van een jurist.

Aanmelden na uitloting bij een andere school

Leerlingen die zich na 2 april aanmelden omdat ze zijn uitgeloot bij de school van hun eerste keuze worden bij ons geplaatst op basis van beschikbaarheid. Hierbij hanteren wij de volgorde van aanmelding, ook het tijdstip dat wij het aanmeldingsformulier ontvangen, telt dan mee. U heeft voor de aanmelding het definitieve basisschooladvies van uw kind nodig (gedigitaliseerd en goed leesbaar). Conform de afspraak met de CTC (Centrale Toelatingscommissie van de Kring van VO-scholen Gooi en Vechtstreken) mogen uitgelote leerlingen zich vanaf woensdag 3 april 8.30 uur aanmelden bij een andere school.

Bijstelling van het schooladvies

Leerlingen worden geplaatst op basis van het definitieve schooladvies. Wanneer de doorstroomtoets beter wordt gemaakt dan het schooladvies, dan wordt mogelijk het definitieve basisschooladvies naar boven bijgesteld door de basisschool. De basisschool geeft ouders een aangepast adviesformulier. Met dit formulier kunnen ouders verzoeken om hun kind op het hogere niveau te plaatsen. Wij kunnen echter niet garanderen dat we de leerling ook in een andere klas op het hogere niveau kunnen plaatsen. Dit gebeurt op basis van beschikbaarheid.

Extra ondersteuningsbehoefte

Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk en het liefst voor april 2024 een afspraak te maken met de zorgcoördinator Bianca van den Hoven (bvdhoven@gsf.nl) om de mogelijkheden van begeleiding te bespreken. In dit gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.

Na de sluitingsdatum van de digitale inschrijving (14 april) bekijken wij de dossiers om te zien welke leerlingen een nog niet gemelde ondersteuningsbehoefte hebben. Als u zelf nog geen contact met ons heeft opgenomen, nodigen wij u binnen zes weken na digitale inschrijving uit voor een gesprek indien wij meer informatie nodig hebben. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.

Neemt u voor meer informatie contact op met de afdelingsleiders onderbouw:

Marike van Loon – mvloon@gsf.nl – mavo/havo & havo/vwo

Annemieke Bark – abark@gsf.nl – vwo+/gymnasium

Aanmelden TalentHZM

De aanmelding en toelating voor TalentHZM is anders dan die voor onze reguliere klassen. Op onze Talentpagina is te lezen hoe de intakeprocedure TalentHZM op Huizermaat verloopt.
Meld je aan voor TalentHZM via onderstaand formulier.

Aanmelden vanaf klas 2

Wanneer u uw kind wilt aanmelden vanaf leerjaar 2, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van het betreffende leerjaar:

onderbouw mh en hv Marike van Loon mvloon@gsf.nl
onderbouw vwo+, Talent, lrjr 3 Annemieke Bark ABark@gsf.nl
bovenbouw mavo Bill van Delft BvDelft@gsf.nl
bovenbouw havo Eliza van der Heide Wijma EvdHeideWijma@gsf.nl
bovenbouw vwo Niek Tabak NTabak@gsf.nl