Ons onderwijs is geworteld in een intensief mentoraat.

Alle vakdocenten zijn mentor en groeien in veel gevallen meerdere jaren met jou als mentorleerling mee. Drie vragen komen in alle leerjaren terug: Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?

In de eerste leerjaren heb je niet één mentor maar twee mentoren in de klas. Dit noemen wij het duo-mentoraat.  In de bovenbouw zijn er kleine mentorgroepen. Hierdoor is er veel ruimte om jou individueel te begeleiden. Mentoren leren jou goed kennen en jij je mentor ook. In de onderbouw blijft jouw mentor aan jouw klas verbonden. Bovendien is de mentor ook een vakdocent, je ziet en spreekt je mentor daarom soms wel vijf keer per week! Je mentor is de spil tussen school en thuis. Dus als er dingen zijn die besproken moeten worden dan neemt je mentor contact op met je ouders. Andersom kunnen je ouders ook altijd contact opnemen met je mentor.

In de eerste twee leerjaren richten de mentorlessen zich op twee belangrijke pijlers. De eerste pijler is het ontwikkelen van studievaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden waardoor je steeds meer verantwoording kunt nemen voor je eigen leren.
De tweede pijler is identiteitsontwikkeling en ook daar besteden we veel aandacht aan in de klas. Bij identiteitsontwikkeling praten we over bewustwording: wie ben je en hoe wil je je verhouden tot de wereld om je heen?
We praten over groepsvorming, omgaan met verschillen, vriendschappen, groepsdruk en mediawijsheid. Natuurlijk komen ook je schoolresultaten, eventuele afwezigheid en andere belangrijke zaken ter sprake.

Het mentoraat loopt in een vloeiende lijn door naar de bovenbouw, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op jouw individuele behoefte. De intensieve begeleiding vanuit het Talentmentoraat blijft tot en met de zesde klas bestaan.

Klik op de boom voor een grote afbeelding.

“Ieder klas heeft twee mentoren die ook nog vakdocent zijn.“

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“