Ons onderwijs is geworteld in een intensief mentoraat.

Alle vakdocenten zijn mentor en groeien in veel gevallen meerdere jaren met hun mentorleerlingen mee. Drie vragen komen in alle leerjaren terug: Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?

In de eerste leerjaren heeft elke klas twee mentoren (duo-mentoraat), in de bovenbouw zijn er kleine mentorgroepen. Hierdoor is er veel ruimte om leerlingen individueel te begeleiden. Mentoren kennen hun mentorleerlingen goed en blijven meerdere jaren aan dezelfde klassen en leerlingen verbonden. Zij vormen de spil in de communicatie tussen school en thuis.

Daarnaast verzorgen de mentoren in hun groep de mentorlessen. In leerjaar 1 en 2 heeft het mentoraatprogramma twee pijlers. Leerlingen ontwikkelen studievaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden waardoor ze steeds meer verantwoording kunnen nemen voor hun eigen leren. Daarnaast werken we aan identiteitsontwikkeling: leerlingen worden zich ervan bewust wie zij zijn en hoe zij zich (willen) verhouden tot hun omgeving. We besteden aandacht aan groepsvorming, omgaan met verschillen, vriendschappen, groepsdruk en mediawijsheid. Tijdens de mentoruren spreken mentoren ook met leerlingen over hun resultaten, eventuele absentie en andere relevante zaken.

Het mentoraat loopt in een vloeiende lijn door naar de bovenbouw, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op de individuele behoeften van de leerling. De intensieve begeleiding vanuit het Talentmentoraat blijft tot en met de zesde klas bestaan.

Klik op de boom voor een grote afbeelding.

“Ieder klas heeft twee mentoren die ook nog vakdocent zijn.“

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

Heb je een vraag?