Een brede tweejarige brugklas voor MH en HV

Voor leerlingen in de mavo/havo- en havo/vwo-klassen duurt de brugperiode twee jaar.

Wij kiezen voor een tweejarige brede brugklas voor onze mavo/havo- en havo/vwo-klassen. In deze klassen wordt de lesstof op beide niveaus aangeboden. Leerlingen in deze klassen werken vanaf het eerste rapport in klas 1 op het bij hen passende werkniveau; mavo-, havo- of vwo-niveau. Op deze manier bieden we leerlingen twee jaar de kans en de tijd om te ervaren welk niveau hen past en wat het meest geschikte vervolg in de bovenbouw is. 

Masterclasses4U

Het masterclass4U-programma zorgt voor verdieping en verbreding op het reguliere programma en geeft ruimte aan verschillende interesses en talenten.

mavo/havo klassen

In de mavo/havo-klassen bieden wij onderwijs met veel afwisseling in werkvormen en met aandacht voor directe feedback van de docent op het werk van de leerling. Zo haalt de leerling zijn eigen leerdoelen en blijft de motivatie behouden. In de lessen wordt altijd een heldere structuur aangeboden en er is veel aandacht voor het ‘leren leren’. Wanneer het leren even minder makkelijk gaat, is er de mogelijkheid om een periode een training of studieles op maat te volgen.

Naast de gebruikelijke vaklessen en de studielessen om de kennis te vergroten, bieden we een keuzeprogramma dat leerlingen de kans biedt hun talenten ook op andere gebieden te ontwikkelen.

havo/vwo klassen

Ook in onze havo/vwo-klassen worden leerlingen voortdurend uitgedaagd te onderzoeken waar zij hun lat willen en kunnen leggen.

Havo-leerlingen zijn vaak snelle denkers die graag het hoe en waarom willen weten. Het onderwijs in de havo/vwo-klassen is daarop gericht. In de lessen wordt regelmatig kort onderzoek gekoppeld aan kennis en vaardigheden met het accent op de toepasbaarheid in het nu.

In de flexuren kiezen leerlingen hun eigen programma: masterclasses of studielessen. Het uitgangspunt bij de keuze van de flexuren is verdiepen waar het kan, ondersteunen waar het nodig is. Onderwijs op maat!

Meer weten?

Technasium

wat heb ik nodig in de brugklas?

Filmpagina