Een brede tweejarige brugklas voor MH en HV

Voor leerlingen in de mavo/havo- en havo/vwo-klassen duurt de brugperiode twee jaar. Voor leerlingen met een vwo-advies is er de vwo+klas.

Wij kiezen voor een tweejarige brede brugklas voor onze mavo/havo- en havo/vwo-klassen. In deze klassen wordt de lesstof op beide niveaus aangeboden. Leerlingen in deze klassen werken vanaf het eerste rapport in klas 1 op het bij hen passende werkniveau; mavo-, havo- of vwo-niveau. Op deze manier bieden we leerlingen twee jaar de kans en de tijd om te ervaren welk niveau hen past en wat het meest geschikte vervolg in de bovenbouw is. 

Naast de brugklassen voor mavo/havo en havo/vwo heeft Huizermaat ook vwo+klassen. In deze klassen verwelkomen wij de leerlingen met een vwo-advies. 

Elke vwo+leerling kiest voor het masterclassprogramma of voor het gymnasium. 

In het eerste leerjaar wordt aan alle leerlingen op alle niveaus technasiumonderwijs aangeboden.

“Al tijdens de Open Dag voelde ik me gelijk thuis“

“Al tijdens de Open Dag voelde ik me gelijk thuis.”

Meer weten?

4U (leerjaar één)

4U (leerjaar twee)

Technasium