Ben je hoogbegaafd? Vind je uitdaging op TalentHZM

Vraaggestuurd onderwijs: veel ruimte voor jouw eigen vragen.

Het mentoraat speelt een belangrijke rol bij TalentHZM. Ons doel met ons onderwijs is dat jij wordt uitgedaagd om jezelf steeds verder te ontwikkelen. Terwijl je op zoek bent naar de grenzen van je leren en je vaardigheden, bewaken docenten en mentoren samen met jou dat ook het vwo-niveau wordt gewaarborgd.

Behalve de reguliere vakken volg je op TalentHZM ook de vakken filosofie, actualiteit en design. Er zijn interessante modules die je kunt volgen of je kunt het gymnasiumprogramma volgen. Zelfs de combinatie TalentHZM , Gymnasium én Technasium is op Huizermaat (als één van de weinige scholen in Nederland) mogelijk.

In de onderbouw leer je veel vaardigheden die nodig zijn om in de bovenbouw TalentHZM je onderwijs deels zelf in te richten.
Vanaf 4-vwo volg je reguliere lessen en kun je samen met je mentoren ruimte creëren voor zelfgekozen projecten, onderzoeken of persoonlijke inrichting van vakkenpakketten.Ttot en met de zesde klas word je intensief begeleid door je mentoren.

 

Korte lijntjes

Doordat de lijntjes heel kort zijn tussen vakdocenten en mentoren is het op Talent mogelijk om jou goed te begeleiden op de ontwikkeling van je (studie)vaardigheden. Ervaring leert dat je als hoogbegaafde leerling de basisschool hebt doorlopen zonder gebruik gemaakt te hebben van diverse vaardigheden. Deze vaardigheden heb je dus ook niet altijd voldoende ontwikkeld omdat er geen noodzaak voor was of deze niet werd ervaren. Het kan ook zijn dat je de vaardigheden wel bezit maar niet gewend bent deze in te zetten op school.
Op Huizermaat krijg je alsnog de mogelijkheid om deze vaardigheden te leren.
 In het mentoraat wordt hier veel aandacht aan besteed.

Aanmelding en toelating

Om te zien of je op Talent tot je recht komt, maken wij gebruik van indicatoren die naar voren komen tijdens een intakeprocedure: 

  • De uitkomsten van een recent afgenomen WISC-V-test (maximaal twee jaar voor het schooljaar van de intake), de aanvullende gegevens en het schooladvies van de basisschool
  • De uitslagen van eerder gedane onderzoeken en testen
  • De ervaringen tijdens het intakegesprek en de Talentdag. De Talentdag is een onderdeel van de intakeprocedure. Deze vindt plaats op woensdag 28 februari van 9.00 tot 14.00 uur. 
  • De intake is een zorgvuldig proces dat leidt tot de samenstelling van de Talentklas. Indien er na de intake een te grote groep overblijft die geschikt is om de Talentklas mee samen te stellen, kan het zijn dat er geloot moet worden.

Voor ouders:

Aanmelden kan gedurende het hele jaar tijdens de hele basisschoolperiode. De leerlingen die zijn aangemeld voor Talent, nodigen wij met hun ouders/verzorgers uit voor een persoonlijk intakegesprek met de coördinatoren van Talent. 

Meer weten?

Talentbrochure

Talentbrochure (English version)

gymnasiumbrochure