Wanneer je als nieuwe leerling op Huizermaat komt, komt er veel nieuwe informatie op je af. Hieronder lees je hoe je aan nieuwe boeken komt, wat de school allemaal regelt en wat de kosten voor je ouder(s) zijn. Ook wanneer je al op Huizermaat zit, vind je hieronder belangrijke informatie over boeken en kosten.

Ben je een nieuwe leerling?

Binnenkort ontvang je een aparte mail via SOMToday waarmee je boeken en leermiddelen  bij boekenleverancier Iddink kunt bestellen (check ook je spam).

Je moet je eerst registreren bij Iddink. In de mail die je ontvangt, vind je je inloggegevens en staat uitgelegd wat je moet doen. Deze handleiding helpt je daarbij.

Heb je een vraag, kijk dan op de website van Iddink. Mocht je er bij het bestellen samen met Iddink niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met Carien de Jonge van Huizermaat (bereikbaar op dinsdag van 10.30 uur en 13.30 uur via tel. 035-5287029 of via e-mail cdjonge@gsf.nl . E-mails die tijdens de schoolvakantie worden gestuurd, worden binnen 7 dagen beantwoord.)

Zit je al op Huizermaat?

Dan heb je de bestelinformatie al van Iddink zelf ontvangen via de mail.

De schoolcode voor Huizermaat is dit jaar (schooljaar 2022-2023): NTY8JPMZ

Ben je niet thuis dan ontvang je een kaartje in de brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt ophalen.

Wat regelt de school?

De school:

  • stelt jaarlijks de (boeken-) leermiddelenlijst samen en stelt deze ter beschikking aan de firma Iddink.
  • organiseert de inname en uitgave van boeken en leermiddelen.
  • voert administratieve afhandeling van de deelnemersbijdrage, excursies en diverse kosten.
  • verleent service aan hen die vragen hebben over of problemen hebben met boeken of andere leermiddelen.

Wat heb je nodig in de eerste klas?

Om een goede start te maken, heb je een aantal dingen nodig. In het boekje dat je in juni tijdens de kennismakingsmiddag ontvangt, staat een overzicht.

Schoolboeken verzekering

Het is mogelijk om bij Iddink een verzekering af te sluiten. Dit is een overeenkomst, die geheel tussen de ouder(s) en Iddink is.

De verzekering is voor één schooljaar geldig en vervalt vanaf de dag voor het inleveren van de boeken op school. Meer informatie is te vinden op de website van Iddink.

Bereikbaarheid

Informatie is elke dinsdag van 10.30 tot 13.30 uur te verkrijgen bij Carien de Jonge in het kantoor op de tweede verdieping naast de lift in de bovenbouwvleugel. Voor vragen buiten deze tijd is zij bereikbaar via e-mail (cdjonge@gsf.nl).

Samenstelling commissie

  • Paul Petri (plaatsvervangend rector)
  • Carien de Jonge (contactpersoon  ouder(s)/verzorger(s) en Iddink).
  • Secretariaat (financiële afhandeling van de deelnemersbijdrage en diversen)

Kosten voor de ouders:

Naast de gratis schoolboeken/leermiddelen vragen wij vrijwillige bijdragen van de ouders.

Deze bijdragen zijn voor Huizermaat noodzakelijk om extra activiteiten te organiseren en de onderwijskwaliteit hoog te houden.  

Vaste deelnemersbijdrage

Vaste bijdrage voor iedere klas. Dit kan per klas verschillend zijn.

Vaste excursiekosten en diverse kosten

Dit zijn excursiekosten voor verplichte vakken en diverse kosten.

  • Rekenmachine Texas Instruments 84 Plus CE-T Python, afhankelijk van profiel, vanaf 4-havo, 4-havo IBC en 4-vwo. Deze kan worden aangeschaft bij Scheepstra Drachten.(Informatie via sectie wiskunde of via deze link).
  • Van eventuele extra excursies en bijbehorende kosten wordt u op de hoogte gebracht.

Deelnemersbijdrage keuzevakken

Extra overzicht van excursies van de keuzevakken

Ouderbijdrage

Uit de ouderbijdrage (ouderraadkosten) worden zaken bekostigd zoals externe sportdagen, sportoriëntatie, ICT-ondersteuning, culturele activiteiten zoals jaarlijks een open podium of een musical, ouder- en leerlingparticipatie, schoolfeesten, Sinterklaas- en Kerstvieringen. De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 65,-. Met instemming van de Medezeggenschapsraad (MR).