Een brede tweejarige brugklas

Ook in onze havo/vwo-klassen worden leerlingen voortdurend uitgedaagd te onderzoeken waar zij hun lat willen en kunnen leggen.

Havo-leerlingen zijn vaak snelle denkers die graag het hoe en waarom willen weten. Het onderwijs in de havo/vwo-klassen is daarop gericht. In de lessen wordt regelmatig kort onderzoek gekoppeld aan kennis en vaardigheden met het accent op de toepasbaarheid in het nu.

Het vak klassieke vorming wordt door alle leerlingen gevolgd.

In de flexuren kiezen leerlingen hun eigen programma: masterclasses of studielessen. Het uitgangspunt bij de keuze van de flexuren is verdiepen waar het kan, ondersteunen waar het nodig is. Onderwijs op maat!

Het masterclass-programma zorgt voor verdieping en verbreding op het reguliere programma en geeft ruimte aan verschillende interesses en talenten.

Technasiumonderwijs

In de havo-vwo stroom kun je (nadat je in het eerste leerjaar een aantal maanden Technasiumonderwijs hebt gehad) vanaf leerjaar 2 kiezen voor het Technasium. Word je aangenomen, dan blijf je tot en met het eindexamen het Technasiumonderwijs volgen.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

Het kernvak op het Technasium is Onderzoek & Ontwerpen, afgekort O&O. Dit vak wordt in het spiksplinternieuwe technieklokaal gegeven waar alle voorzieningen zijn die je nodig hebt om je opdracht uit te voeren.

Bij O&O werk je in teamverband aan actuele, levensechte projecten. Naast samenwerken gebruik je ook andere vaardigheden zoals creatief denken, een plan van aanpak maken, vooronderzoeken doen, een onderzoeksopzet maken, maquettes bouwen, technisch- en 3D-tekenen, 3D-printen en presenteren.

In opdracht van een bedrijf of organisatie werk je aan oplossingen voor bestaande technische en technologische problemen. Elk project begint met een kick-off op locatie of op school, waarbij de opdrachtgever een toelichting geeft op de opdracht.

In deze brochure lees je meer over het Technasiumonderwijs op Huizermaat.

Overgangsregeling

Doorstroming havo naar vwo

Wil je na het behalen van je havo-diploma graag je vwo-diploma halen? Neem contact op met je mentor over de voorwaarden.

Meer weten?

masterclassprogramma

Technasium

Doorstroming van havo naar vwo