Vanaf schooljaar 2023-2024 is er een vernieuwde aanmeldprocedure, die geldt voor alle middelbare scholen in Nederland. Er is één centrale aanmeldweek die loopt van 25 – 31 maart 2024.

Hiernaast vind je al belangrijke data voor het aanmelden bij Huizermaat. De uitgebreide Procedure voor aanmelding, plaatsing en inschrijving leerjaar 1 – 2024-2025 komt zo snel mogelijk op deze pagina te staan, evenals het aanmeldingsformulier.