Ziekmelding

Afmelding bij ziekte

Is een leerling door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd om naar school te komen, dan verzoeken wij u dit tussen 7.45 en 8.30 uur telefonisch bij de conciërge te melden.
Telefoonnummer: 035-528 70 21

Verlof aanvragen

Aanvragen bijzonder schoolverlof

Het verlenen van buitengewoon verlof (verlof onder schooltijd), is gebonden aan regels die de overheid vaststelt. De regels en voorwaarden voor het verlenen van extra verlof kunt u hier nalezen.

Indien u een aanvraag voor buitengewoon verlof voor uw kind wilt indienen, verzoeken wij u een e-mail naar de afdelingsleider te sturen. U dient ook de beschikbare ondersteunende documenten, zoals trouwkaart, werkgeversverklaring of brief deelname sportevenement met de aanvraag mee te sturen.
We wijzen u erop dat uw aanvraag 8 weken (of in ieder geval zo lang mogelijk voor de begindatum van het verlof) bij ons binnen moet zijn.

Voor het aanvragen van verlof in verband met een religieus feest, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en zo lang mogelijk voor de begindatum (maar minimaal twee dagen voorafgaand aan het religieuze feest bij de conciërges (leerjaar 1 en 2) of bij de afdelingsleider (leerjaar 3, 4, 5, 6) in te leveren.

Het indienen van een aanvraag betekent niet dat die ook automatisch gehonoreerd wordt. De afdelingsleider van uw kind neemt de aanvraag in behandeling en informeert u zo spoedig mogelijk of het verlof wordt toegestaan.