Decanaat op Huizermaat

De decanen Gert Boxem (mavo), Marina Dijkstra (3-havo/vwo en bovenbouw havo) en Sjoukje Jansen (bovenbouw vwo) geven ondersteuning bij alle zaken die betrekking hebben op de profiel-, studie- en beroepskeuze van de leerlingen.

Belangrijke data
15 januari
= deadline voor het aanmelden bij een opleiding met numerus fixus (hbo + WO).
1 april = deadline voor het aanmelden bij een mbo opleiding.
1 mei = deadline voor het aanmelden bij een reguliere hbo of WO opleiding.

Lyceo LOB
Vanaf klas 3 werken alle leerlingen in de StudiekeuzeApp van Lyceo LOB. Onder begeleiding van mentoren doorlopen zij hierin opdrachten rondom de profielkeuze (klas 3) en opdrachten over de vijf fasen van de studiekeuze (klas 4, 5, 6):

  1. Signaleren: ik moet een keuze maken.
  2. Oriënteren: wat wil en kan ik eigenlijk?
  3. Verkennen: welke opties zijn er?
  4. Verdiepen: passen die opties bij wat ik kan en wil?
  5. Knoop doorhakken: de keuze maken.

De antwoorden die tijdens het werken aan de fases worden gegeven door de leerlingen vormen de basis voor hun LOB-dossier (portfolio).

mavo

Gert Boxem is de decaan van de mavo. In klas 3 mavo staat het kiezen van een profiel en het daarbij behorende vakkenpakket voor het examenjaar centraal. Om de leerlingen te informeren worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Onder andere een mbo-voorlichtingsavond, een extra LOB-ouderavond, een mbo inloopavond , de techniekdagen en ook diverse losse voorlichtingen gedurende het schooljaar. Tijdens de mentorlessen komt het thema: “het maken van keuzes” regelmatig aan bod.
In klas 4 mavo staat “de keuze voor het vervolg” centraal.
Ga ik een opleiding volgen in het mbo? Op welke mbo-instelling ga ik dat doen? Kies ik voor het doorstromen naar de havo? Doe ik dat op de Huizermaat of ergens anders? In het mentoraat en de mentorlessen worden deze vragen behandeld en worden de leerlingen begeleid bij het maken van deze keuzes.

3-havo/vwo en bovenbouw havo

Marina Dijkstra is de decaan van de 3-havo/vwo en bovenbouw havo. Zij begeleidt mentoren en leerlingen bij het maken van hun profielkeuze en studiekeuze. Via nieuwsbrieven aan 4 havo en 5 havo brengt zij leerlingen en ouders regelmatig op de hoogte over allerlei wetenswaardigheden rondom het studiekeuzeproces.

In 3 havo/vwo zijn er verschillende activiteiten om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden voor het kiezen van hun profiel in welke ze al gaan werken in april (vroegprofilering). 

bovenbouw vwo

Sjoukje Jansen is de decaan van bovenbouw vwo. Via nieuwsbrieven brengt zij leerlingen en ouders regelmatig op de hoogte over allerlei wetenswaardigheden rondom het studiekeuzeproces.

Vrij vragen voor bezoek Open Dag/Meeloopdag
De Bachelor Open Dagen vinden in principe twee maal per jaar plaats: in het najaar (oktober / november) en in het voorjaar (februari / maart / april). In 4 vwo stimuleren wij leerlingen om ten minste één Bachelor Open Dag te bezoeken en in 5 vwo en 6 vwo raden wij aan om in ieder geval twee Bachelor Open Dagen te bezoeken. Tijdens een Meeloopdag loop je een dagje mee met een student en volg je hoor- en werkcolleges.

Vindt de Bachelor Open Dag of Meeloopdag plaats onder schooltijd? Haal dan een toestemmingsformulier voor afwezigheid tijdens schooldagen (vwo) op bij afdelingsleider vwo Niek Tabak.

Meer weten?

Digi D | home

Studielink

Duo

studiekeuze 1,2,3

studiekeuze 1,2,3 van profiel naar keuze

kies MBO