Internationaliseren: heel gewoon op Huizermaat!

De wereld wordt elke dag kleiner. Een groot aantal van onze leerlingen zal later functioneren in een internationale werk- en/of leefomgeving.

We voelen ons als school verantwoordelijk om leerlingen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, door ze de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen op het gebied van versterkt taalonderwijs, kunst en cultuur, vaardigheden met betrekking tot het leren en samenwerken in een internationale omgeving, en door de leerlingen te stimuleren om na te denken over hun talenten en hoe deze verder te ontwikkelen.


Leerlingen van Huizermaat doen mee aan verschillende internationale uitwisselingsprogramma’s onder de noemer van Erasmus+. In de loop der jaren hebben we een uitgebreid netwerk van internationale partnerscholen opgebouwd. Zo werken leerlingen uit 3 vwo samen met leerlingen uit Bremen aan het thema ecologie.

Ook hebben leerlingen uit 4 vwo de mogelijkheid om zich aan te melden voor een grootschalig uitwisselingsproject met scholen uit Duitsland, Denemarken, IJsland, Spanje en Hongarije. Zij werken dan aan een vakoverstijgend project met kunst in combinatie met bijvoorbeeld science, techniek of design. In het buitenland verblijven zij bij gastgezinnen.

Leerlingen uit 5 vwo en 5 havo met Frans in hun profiel doen mee met een uitwisselingsproject met een Franstalige partnerschool in Brussel. Havoleerlingen die het International Business College-programma volgen, gaan onder meer naar Brussel en bezoeken het Europees Parlement.

“Een geweldige ervaring“

“Een geweldige ervaring“