Onze kernwaarden

Ons onderwijs is gebaseerd op twee kernwaarden:
persoonlijke aandacht en uitstekende prestaties

Huizermaat is een school met veel persoonlijke aandacht, een school waar de leerling centraal staat. De leerlingen op Huizermaat voelen zich gekend en geaccepteerd. Onder persoonlijke aandacht verstaan we ook de zorgvuldige begeleiding van de leerlingen. We gaan met elkaar om op basis van onderling vertrouwen, met respect en optimisme ten aanzien van ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. De mentor is daarin de spil. Per klas zijn er twee mentoren voor het begeleiden van leerlingen. De vorderingen worden gevolgd en besproken met leerlingen en ouders. Op deze wijze voelt elke leerling zich gekend en erkend binnen Huizermaat.

Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd. Dat we de lat hoog leggen is zichtbaar op onze kwaliteits- en opbrengstenkaarten. Deze zijn in te zien op de site van ‘Scholen op de kaart’. We behalen een hoog rendement door de aandacht voor optimale kennisverwerving.

Uit de kernwaarden komen de volgende aandachtsgebieden voort:

  • betekenisvol leren
  • onderwijs op maat
  • talentontwikkeling over de gehele breedte van de school
  • breed en flexibel onderwijsaanbod
  • brede vorming in vaardigheden zoals onderzoeken en samenwerken
  • aandacht voor de kernvakken
  • buitenschools leren in binnen en buitenland
  • identiteitsontwikkeling

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Excellente school

Werken bij