Vwo+ voor extra keuzemogelijkheden

Uitdagend onderwijs voor leerlingen met een vwo-advies.

Leerlingen met een uitgesproken vwo-advies, komen bij ons in de vwo+stroom. De + staat bij ons voor modern uitdagend onderwijs met aandacht voor onderzoek doen en het aanleren van een wetenschappelijke houding. De + staat ook voor ‘extra’; niet voor extra veel of extra moeilijk maar voor extra (keuze)mogelijkheden.

Wij dagen leerlingen uit op zoek te gaan naar hun grenzen en deze te verleggen. Het vak filosofie biedt ondersteuning in het kritisch leren denken en onderzoeken. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van studie- en 21e-eeuwse vaardigheden (zoals leren debatteren, kritisch denken en mediawijsheid) en het ontwikkelen van de eigen identiteit.

Elke vwo+leerling kiest voor het masterclass– of gymnasiumprogramma. Het onderwijs dat in de masterclasses wordt gegeven, zorgt voor verdieping en verbreding op het reguliere programma en geeft ruimte aan verschillende interesses en talenten.

In leerjaar 3 van het vwo worden wetenschapsdynamica en Cambridge Engels aan het reguliere programma toegevoegd.

gymnasium

Kiezen is niet alleen belangrijk binnen de opdrachten. Als je in een vwo+ of Talent-klas zit kun je behalve kiezen voor het volledige Gymnasiumprogramma ook kiezen om alleen Grieks of Latijn te volgen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om helemaal geen Klassieke Talen te volgen. Indien je dat laatste kiest, komen op die uren andere vakken te staan, bij ons is het Gymnasium namelijk geen verzwaring van het reguliere programma maar één van de vele mogelijkheden je te verdiepen.

 

Om erachter te komen wat het beste bij jou past, krijgt elke leerling uit de vwo+ of Talent-klas aan het begin van het jaar een proefperiode Latijn en Grieks. De keuze die je bij ons op school maakt, maak je steeds voor een periode, dan kijken jouw mentoren, de docenten en jouw ouder(s) samen met jou wat jij dan wilt. Wat extra fijn is aan een scholengemeenschap is dat als je besluit met één of beide vakken te stoppen, je gewoon in je eigen klas op je eigen school kan blijven. Lees hier onze gymnasiumbrochure.

Technasium

In de vwo+ stroom kun je (nadat je in het eerste leerjaar een aantal maanden Technasiumonderwijs hebt gehad) vanaf leerjaar 2 kiezen voor het Technasium. Word je aangenomen, dan blijf je tot en met het eindexamen het Technasiumonderwijs volgen. Onderzoek & Ontwerpen (O&O) Het kernvak op het Technasium is Onderzoek & Ontwerpen, afgekort O&O. Dit vak wordt in het spiksplinternieuwe technieklokaal gegeven waar alle voorzieningen zijn die je nodig hebt om je opdracht uit te voeren. Bij O&O werk je in teamverband aan actuele, levensechte projecten. Naast samenwerken gebruik je ook andere vaardigheden zoals creatief denken, een plan van aanpak maken, vooronderzoeken doen, een onderzoeksopzet maken, maquettes bouwen, technisch- en 3D-tekenen, 3D-printen en presenteren. In opdracht van een bedrijf of organisatie werk je aan oplossingen voor bestaande technische en technologische problemen. Elk project begint met een kick-off op locatie of op school, waarbij de opdrachtgever een toelichting geeft op de opdracht. In deze brochure lees je meer over het Technasiumonderwijs op Huizermaat.

Meer weten?

masterclassprogramma

gymnasium

Technasium