3 havo

In het derde leerjaar bereid je je voor op de bovenbouw van de havo. Naast de reguliere lessen doorloop je het programma voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). In overleg met je ouders en je mentoren kies je één van de vier profielen: cultuur & maatschappij (C&M), economie & maatschappij (E&M),natuur & gezondheid (N&G) of natuur & techniek (N&T).

Vroegprofilering 3 havo

Wanneer je je voorlopige profielkeuze hebt gemaakt, ga je ‘vroegprofileren’.  Dit houdt in dat je in de laatste periode van leerjaar 3 alvast de bovenbouwvakken van je keuze volgt. Vakken die niet in je pakket zitten, rond je alvast af.
Op deze manier kun je alvast ‘proeven’ van de bovenbouw. Je ontdekt op tijd of het profiel dat je gekozen hebt bij je past en wanneer dat niet het geval is, is er nog tijd om voor andere vakken of een ander profiel te kiezen. Zo begin je beter voorbereid aan 4 havo.

Overgangsregeling

De overgangsregeling staat hier op de website.

4 en 5 havo

In de bovenbouw van de havo (leerjaar 4 en 5) volg je een programma met drie delen: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel.
In het gemeenschappelijk deel volg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming (CKV).
In het profieldeel volg je de profielvakken van je keuze en in het vrije deel de overige examenvakken die je koos.

Doorstroming havo naar vwo

Wil je na het behalen van je havo-diploma graag je vwo-diploma halen? Neem contact op met je mentor over de voorwaarden.