Daag jezelf uit op het vwo+!

Wanneer je een vwo-advies hebt gekregen dan zul je je helemaal thuis voelen in één van onze vwo+ klassen.

Als vwo+leerling kies je binnen het lesprogramma voor modules of voor het gymnasium.
In het eerste leerjaar volg je ook een periode de lessen Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Technasium.

De + staat bij ons voor modern uitdagend onderwijs waarin je veel onderzoek doet en je een wetenschappelijke manier van denken aanleert. De + staat ook voor ‘extra’; niet voor extra veel of extra moeilijk maar voor extra uitdaging en mogelijkheden.

Wij dagen je uit om je eigen grenzen te verkennen en te verleggen. Bijvoorbeeld met het vak ‘Actualiteit’ dat twee keer per week in je rooster staat en jou helpt om kritisch te leren denken en onderzoeken. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van studie- en 21e-eeuwse vaardigheden zoals leren debatteren, kritisch denken en mediawijsheid. Identiteitsontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. We praten over bewustwording: wie ben je en hoe wil je je verhouden tot de wereld om je heen?

Kortom, in de wo+stroom krijg je bij ons de kans om jezelf uit te dagen, je nieuwsgierigheid te volgen, te groeien en een sterke basis te leggen voor je toekomst!

In de vwo+ stroom kies je voor de vwo-modules of voor het gymnasiumprogramma. De vwo-modules geven jou de kans om je kennis en vaardigheden verder te verdiepen en te verbreden bovenop het reguliere vwo-programma. Je krijgt de ruimte om jouw interesses en talenten verder te ontwikkelen.

In leerjaar 3 van het vwo wordt het vak Cambridge Engels aan het reguliere programma toegevoegd. Hiermee krijg je niet alleen de mogelijkheid om dieper in de wetenschap te duiken maar ook je Engelse vaardigheden naar een hoger niveau te tillen met een internationaal erkend diploma.

 

Gymnasium

Om erachter te komen wat het beste bij jou past, krijgt elke leerling uit de vwo+ of Talent-klas aan het begin van het jaar een proefperiode Latijn en Grieks.

De keuze die je bij ons op school maakt, maak je steeds voor een periode, dan kijken jouw mentoren, de docenten en jouw ouder(s) samen met jou wat jij dan wilt.

 

Op Huizermaat kun je ervoor kiezen om én het Gymnasium én het Technasium te volgen.
We geven immers onderwijs op maat dus samen met jou kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Technasium

Nadat je in het eerste leerjaar een aantal maanden Technasiumonderwijs hebt gehad en je tot de conclusie bent gekomen dat je het Technasium helemaal te gek vindt, kun je ervoor kiezen om in de vwo+ stroom vanaf leerjaar 2 het Technasium te volgen. Word je aangenomen, dan blijf je tot en met het eindexamen het Technasiumonderwijs volgen. 

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
Het kernvak op het Technasium is Onderzoek & Ontwerpen, afgekort O&O. Dit vak wordt in het spiksplinternieuwe technieklokaal gegeven waar alle voorzieningen zijn die je nodig hebt om je opdracht uit te voeren. Bij O&O werk je in teamverband aan actuele, levensechte projecten. Hierbij leer je niet alleen om samen te werken maar ontwikkel je ook andere vaardigheden zoals creatief denken, een plan van aanpak maken, vooronderzoeken uitvoeren, een onderzoeksopzet maken, maquettes bouwen, technisch- en 3D-tekenen, 3D-printen en presenteren.

In opdracht van een bedrijf of organisatie werk je aan oplossingen voor bestaande technische en technologische problemen. Elk project begint met een kick-off op locatie of op school, waarbij de opdrachtgever uitlegt wat er van je wordt verwacht tijdens de uitvoering van de opdracht.

Meer weten?

gymnasium

Technasium