Brochure Fermate

Fermate

Fermate is een overgangsjaar richting voortgezet onderwijs voor leerlingen die versneld door de basisschool zijn gegaan. Deze cognitief slimme, jonge leerlingen zijn nog niet toe aan doorstroom naar de brugklas. Vaak kunnen zij nog sterker worden in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en executieve vaardigheden.

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaat deze nieuwe regionale tussenvoorziening van start. Fermate is een initiatief van de Vrijeschool Michael, Unita, Qinas en Huizermaat.

Voor meer info kunt u hier terecht.