Aanmelden schooljaar 2023-2024

Ga jij voor al die keuzes en kansen die Huizermaat te bieden heeft? We heten je graag welkom in één van onze klassen.
Meld je via het onderstaande formulier aan voor schooljaar 2023-2024.

Aanmelden kennismakingslessen

Op woensdag 8 februari 2023 is de kennismakingsmiddag!

Je zit in groep 8 en je wilt graag eens meemaken hoe zo’n les op Huizermaat er nou in het echt aan toe gaat. Dat begrijpen wij helemaal en daarom organiseren wij deze kennismakingsmiddag.
Je volgt 3 superleuke lessen bij drie verschillende docenten en we beloven je bij voorbaat: je gaat het heel erg naar je zin hebben!
We starten om 14.15 uur en om 16.15 ronden we af.
Meld je aan via onderstaand formulier.

Aanmelden TalentHZM

De aanmelding en toelating voor TalentHZM is anders dan die voor onze reguliere klassen. Op onze Talentpagina is te lezen hoe de intakeprocedure TalentHZM op Huizermaat verloopt.
Meld je aan voor TalentHZM via onderstaand formulier.

Procedure aanmelding, plaatsing, inschrijving 2023-2024, leerjaar 1

De procedure voor leerjaar 1 Huizermaat 2023-2024 verloopt digitaal en in 3 stappen.

  • Aanmelding

U kunt uw kind digitaal aanmelden op Huizermaat via onze website tussen maandag 6 en vrijdag 10 maart 2023. Op 10 maart sluit de inschrijving om 12.00 uur. Hiervan ontvangt u een automatische bevestiging in uw mail. 

  • Plaatsing

U ontvangt dinsdag 14 maart na 15.00 uur per e-mail een bericht over de plaatsing. In deze mail wordt u gevraagd de leerling nu digitaal in te schrijven en aanvullende informatie te sturen naar de school. Als uit de aangeleverde onderzoeksverslagen en/of de overdracht van de basisschool blijkt dat er sprake is van een zorgvraag, kan er vertraging optreden van maximaal 6 weken waarin wij onderzoeken of wij uw kind kunnen plaatsen.

  • Inschrijving

U ontvangt een link van ons naar het digitale inschrijfformulier. De inschrijving is definitief wanneer de aanvullende informatie door de school is ontvangen. 

U heeft voor de aanmelding het definitieve basisschooladvies van uw kind nodig (gedigitaliseerd). 

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanmelden of heeft u vragen aan ons, neemt u dan contact op met het secretariaat van Huizermaat via info-hzm@gsf.nl of via telefoonnummer 035 528 70 21.

Toelatingsnormen 2023

Als uw kind in 2023 een schooladvies heeft van de basisschool voor één van de onderstaande klassen kunt u uw kind aanmelden. 

Advies basisschool: Aanmelden voor:
mavo (vmbo-t) t/m mavo/havo (vmbo-t/havo) mavo/havo-klassen
havo t/m havo/vwo havo/vwo-klassen
vwo vwo+/gymnasium-klassen


Groeiregulerende maatregelen (evt. loting)

Om drie evenwichtige pijlers in de mavo-, havo- en vwo-stroom te behouden, kunnen wij bij overaanmelding tot loting over moeten gaan. 

We onderscheiden drie aanmeldcategorieën:

Categorie 1: Broertje/zusje van een leerling die momenteel op Huizermaat zit en/of kind is van een medewerker van de Gooise Scholen Federatie. 

Categorie 2: Leerlingen woonachtig in Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren.

Categorie 3: Leerlingen die niet behoren tot categorie 1 en/of tot categorie 2.  

  • Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.  
  • Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst, mits er ruimte is, anders wordt er geloot.  
  • Leerlingen uit categorie 3 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1 en 2, nog plaatsen beschikbaar zijn. Deze plaatsen worden op basis van loting toegekend. 

NB Eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van een jurist.

Aanmelden na uitloting bij een andere school

Leerlingen die zich na 10 maart aanmelden omdat ze zijn uitgeloot bij de school van hun eerste keuze worden bij ons geplaatst op basis van beschikbaarheid. Hierbij hanteren wij de volgorde van aanmelding, ook het tijdstip dat wij het aanmeldingsformulier ontvangen telt dan mee. Het originele adviesformulier is dan niet direct noodzakelijk, een kopie volstaat. Conform de afspraak met de CTC (Centrale Toelatingscommissie van de Kring van VO-scholen Gooi en Vechtstreken) mogen uitgelote leerlingen zich vanaf dinsdag 14 maart a.s. vanaf 15.00 uur aanmelden bij een andere school.

Ophoging van het schooladvies

​​Leerlingen worden geplaatst op basis van het definitieve schooladvies. Soms wordt het schooladvies in april/mei opgehoogd n.a.v. de uitslag van de eindtoets. Valt de uitslag van de eindtoets hoger uit, dan kan de basisschool het advies heroverwegen en eventueel aanpassen. De basisschool geeft ouders een aangepast adviesformulier. Met dit formulier kunnen ouders verzoeken om hun kind op het hogere niveau te plaatsen. Wij kunnen echter niet garanderen dat we de leerling ook in een andere klas op het hogere niveau kunnen plaatsen. Dit gebeurt op basis van beschikbaarheid.

Extra ondersteuningsbehoefte

Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk en het liefst voor maart 2023 een afspraak te maken met de zorgcoördinator Cora Bos (cbos@gsf.nl) om de mogelijkheden van begeleiding te bespreken. In dit gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.

Na de sluitingsdatum van de aanmelding (10 maart) bekijken wij de dossiers om te zien welke leerlingen een nog niet gemelde ondersteuningsbehoefte hebben. Als u zelf nog geen contact met ons hebt opgenomen, nodigen wij u binnen zes weken na aanmelding uit voor een gesprek indien wij meer informatie nodig hebben. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.

Neemt u voor meer informatie contact op met de afdelingsleiders onderbouw:

Marike van Loon – mvloon@gsf.nl – mavo/havo & havo/vwo

Annemieke Bark – abark@gsf.nl – vwo+/gymnasium

Aanmelden vanaf klas 2

Wanneer u uw kind wilt aanmelden vanaf leerjaar 2, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van het betreffende leerjaar:

onderbouw mh en hv Marike van Loon mvloon@gsf.nl
onderbouw vwo+, Talent, lrjr 3 Annemieke Bark ABark@gsf.nl
bovenbouw mavo Bill van Delft BvDelft@gsf.nl
bovenbouw havo Eliza van der Heide Wijma EvdHeideWijma@gsf.nl
bovenbouw vwo Niek Tabak NTabak@gsf.nl

“We zien je op Huizermaat!“

“We zien je op Huizermaat!“

Meer weten?

aanmelden kennismakingslessen

Procedure aanmelding-plaatsing-inschrijving

Aanmelden schooljaar 2023-2024