De sectie aardrijkskunde ging op pad met 4-havo voor een veldwerkexcursie in Amsterdam voor het examenonderwerp ‘stedelijke gebieden’.

Het examenonderwerp ‘Stedelijke Gebieden’ is een onderdeel binnen het PTA. Met de leerlingen hebben we een fietstocht gemaakt door de Indische buurt, Zeeburg, Floradorp en het oude Shell terrein.

Je zou het niet meer zeggen maar vorige week was het nog héél koud! Ondanks het barre winterse weer hebben de leerlingen actief meegedaan door mensen te interviewen over de leefbaarheid van de Indische buurt en Floradorp.

Veel inwoners waren bereid de leerlingen te vertellen over het leven in hun buurt: de stijgingen van de huurprijzen in de Indische buurt, de verandering van sfeer door de toename van koopwoningen in Floradorp en de overlast van hangjongeren.

Het was een interessante en leerzame dag.