De familie van de heer Dik Riphagen heeft een prachtige telescoop geschonken aan onze school. De telescoop heeft inmiddels een mooie plek gekregen in de presentatieruimte van het Technasium-lokaal.

De vrouw en de zoon van de inmiddels overleden de heer Riphagen waren samen met een aantal leden van Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek op bezoek. Zij vertelden dat Dik een enthousiast sterrenliefhebber was die veel waarde hechtte aan het mogelijk maken van het bestuderen van het universum door de volgende generaties.
De gasten kregen een rondleiding door de school waarbij ze onze moderne leeromgeving konden verkennen. De rondleiding eindigde in het Technasium-lokaal waar de telescoop staat opgesteld.

De geavanceerde telescoop biedt een waardevolle aanvulling op ons onderwijsprogramma en geeft onze leerlingen de kans om het universum te verkennen tijdens de science-lessen, de lessen Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Technasium en vanzelfsprekend tijdens de masterclass sterrenkunde. Inmiddels zijn er ook twee leerlingen gestart met hun Profielwerkstuk waarbij de telescoop een belangrijk onderdeel levert aan hun onderzoek.

De eerste groep eersteklassers heeft tijdens de masterclass sterrenkunde al kennis mogen maken met de telescoop. Zowel de leerlingen als docent Peter van Wijlick waren erg enthousiast!