Leerlingen uit 3-havo en 3-vwo bezochten de Rotterdamse haven voor het vak aardrijkskunde.

De leerlingen zijn tijdens de lessen bezig geweest met het thema Wereldeconomie, een actueel onderwerp waarbinnen deze excursie past. Onder leiding van een gids bezochten de leerlingen verschillende havenbedrijven, de EIC havenexpositie, de containerterminal en futureland. Tussendoor hebben leerlingen en docenten gezellig met elkaar gelucht.