Promotie van Chelsea O’Brien, docent  onderzoeker Huizermaat

Op woensdag 18 oktober vond de promotieceremonie van Chelsea O’Brien, docent klassieke talen en coördinator TalentHZM plaats. Tijdens deze ceremonie verdedigde zij haar proefschrift ‘Dealing with Setbacks: Exploring Academic Buoyancy in Latin Students who are Cognitively Gifted.
Chelsea had gezegd het heel fijn te vinden als er leerlingen bij de ceremonie aanwezig konden zijn, “het onderzoek gaat immers over hen” zei ze, en “zonder hen was ik niet op deze onderzoeksvraag uitgekomen.” Natuurlijk gaven we graag gehoor aan deze wens, een buitenkans voor de leerlingen om kennis te maken met het fenomeen promoveren inclusief de promotieceremonie en dan ook nog eens van een zo geliefde docent.
‘s Morgens vertrokken de onderbouw Talentleerlingen in de bus naar Amsterdam. Samen met oud leerlingen,  gymnasiasten uit de bovenbouw en (oud) collega’s vulden we nagenoeg de hele aula van de Oude Lutherse Kerk.
De ceremonie, Chelsea, het lekenpraatje, de verdediging; alles was zo indrukwekkend! En dat waren de leerlingen ook, anderhalf uur stil luisteren is niet niets en dat deden ze wel.
Er is een livestream van de ceremonie,wie nieuwsgierig is geworden of dat al was, kan via deze livestream de ceremonie terugkijken.

Hieronder staat de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift. Het hele proefschrift is hier te vinden.

Begaafde studenten lopen een aanzienlijk risico op onderpresteren en schoolverzuim. Een gebrek aan academic buoyancy (d.w.z. het vermogen om terug te veren van academische tegenvallers, zoals het geconfronteerd worden met een te moeilijke taak) kan hieraan bijdragen. Het huidige project onderzocht hoe een Latijnse vertaalopdracht die leerlingen uit klas 3VWO niet naar tevredenheid konden voltooien van invloed was op hun nauwkeurigheid en hun taakproces tijdens en na de tegenvaller. We onderzochten ook de relatie tussen de mate van academic buoyancy die werd getoond en de vertaalvaardigheid, mindsetvoorkeur en de mate van frustratietolerantie van de leerlingen. Gegevens werden verzameld via hardop denkprotocollen, vragenlijsten en emoji.
Kwantitatieve analyse van deze gegeven toonde aan dat het negatieve effect van de tegenvaller op de nauwkeurigheid van de leerlingen aanzienlijk groter was wanneer de student een bekwame vertaler was of neigde naar een fixed mindset.  Bovendien modereerden bekwaamheid en mindsetvoorkeur ook het effect van de tegenvaller op het taakproces van de leerlingen. Diepgaande kwalitatieve analyse leidde bijvoorbeeld tot de observatie dat vermijdingsstrategieën, negativiteit en verlies van motivatie  met name aanwezig waren bij leerlingen met een fixed mindset. We ontdekten ook onder andere dat de kwaliteit van metacognitieve en cognitieve activiteiten het hoogst was bij de zeer bekwame leerlingen, maar dat alle leerlingen veel gebruikt maakten van metacognitie. Opvallend was dat zeer bekwame vertalers vooral gebruik maakten van zogeheten bottom-up strategieën.
We bespreken tot slot implicaties voor het Latijnse onderwijs, evenals het belang dat leraren in hun onderwijs ook de emotionele aspecten van het leren aan bod laten komen. Verder onderzoek zou de vorm kunnen aannemen van een longitudinale studie of zich richten op jongere deelnemers.