Beroepenmarkt

Voor leerlingen is het vaak lastig om een juiste studiekeuze te maken. Welke opleiding heb je voor welke beroepen nodig? Wat wordt van hen verwacht op het gebied van kennis en vaardigheden? De beroepenmarkt, die tijdens de projectweek plaatsvond, was de uitgelezen kans voor de leerlingen uit 5 havo en 6 vwo om presentaties bij te wonen van ouders die over hun beroep vertelden en de weg ernaar toe. De leerlingen konden groepsgewijs speeddaten met professionals en hun vragen voorleggen aan de deskundigen.

Veel dank aan de ouders die de leerlingen enthousiast vertelden over hun beroep en zo de leerlingen weer wat verder op weg hielpen bij het kiezen van hun vervolgstudie.